Frangor communication

Identita pro zcela novou společnost zabývající spoluprácí se společností T-Mobile. Firma nabízí její produkty.

V tomto směru se jedná o zcela novou společnost, proto jsem nebyl omezen předešlými logy, nebo celkovým vyjádřením firmy. Zároveň jsem tuto novou identitu musel vytvořit.

Nové logo jenž jsem navrhoval mělo být jednoduché a snadno zapamatovatelné. Taktéž jsem přemýšlel nad barevnou prezentací firmy. Zvolil jsem oranžovou barvu jelikož ve mně budí dojem spolehlivosti, stability a celkové spojitosti s komunikacemi. Zvažoval jsem i tmavší purpurovou barvu avšak tu už má jako barvu T-mobile a jelikož Frangor c… spolupracuje právě s touto společností nepřišlo mi to jako vhodné řešení.

Při tvorbě loga jsem vycházel především z vln, vln které šíří signál. Právě ty jsem chtěl zakomponovat do loga, měl jsem i jiné koncepční nápady, které zahrnovaly sluchátka, vysílač atd… ovšem jejich zdělovací schopnost a mnou stanovené prioryty nesplňovaly.

Nakonec jsem zvolil logo jenž symbolizuje spojení tvarem kruhu, ten symbolizuje zemi. V něm pak je vytvořeno pomocí tenčích, dynamických pruhů písmeno F tak aby neničilo kompozici a zároveň stylizovalo spojení zmiňovaným spojením.

Zde je pár ukázek zmíněných konceptů.

Toto logo je oním jenž jsem zvolil. Barevné řešení, které je na tomto příkladu není nijak závazné a je možné ho upravovat. Jak jsem se již zmínil nechtěl jsem vytvořit logo jenž by omezovalo v barevnosti. Díky tomu že je logo velice jednoduché je možné ho barevně stylizovat.One Comment

  1. NearkKakKab wrote:

    I found lots of valuable information in this forum

    Greetings to all

    Gry