Detolak – website

Jednoduché logo, jenž na první pohled reprezentuje jednoduchost, styl a hlavně je patrný, že se jedná o řemeslnou firmu. Snažil jsem se do loga už od první chvíle zakomponovat. Písmo jenž jsem zvolil je masivnější, zvolil jsem tak proto, že venkovní reklama je omezena místem. Proto jsem nechal v logu celé jméno společnosti.

Logo je stylizováno tak aby bylo barevně nezávislé, žádné stínování ani jemné čárky.

Dále jsem pak vytvořil několik nápisů Detolak, které jsem použil na různé hlavičky dokumentů, vizitky atd…

Inspirace je zřejmá na první pohled. Inspirace rozlitou barvou.

Avšak původně jsem toto všechno vytvářel jako přípravu pro internetové stránky. Ty jsem zamýšlel stejně jako logo udělat jednoduché. Nechtěl jsem aby zde byla přemíra informací, avšak rozepsal jsem technologický postup některých prací, prováděné práce a něci jsem i ujistil o používaných materiálech. Chtěl jsem aby stránky měli jistou řemeslnou úroveň právě v obsaženém textu. Samozřejmně je na stránkách kontakt, představení společnosti a další důležité informace.

Odkaz na stránku zde