K. Haring – Výstava – Model

Snísněný výstavní prostor v technickém muzeu je pro velké formáty Haringových děl neideální. Naštěstí jsou to díla která jsou umělecky čistá a prostor nijak nerozbyjí. Je tedy možné je umístit třeba zcela ke stropu nebo k zemi jako tomu bylo už na několika jeho výstavách. Vytvořil jsem jakousi vstupní halu, tím jsem chtěl trochu rozbýt prostor jenž nám nabízí galerie technického muzea. Celá výstava se zaměřovala převážně na jedno tvůrčí období K. Haringa. Období které jsem zvolil je mně z jeho tvorby nejbližší jedná se o ranné období kdy tvořil street art v metru, nebo na ulicívh a tím se zapsal do podvědomí new yorkčanů. Je to také období které bylo později silně ovlivněno chorobou AIDS kterou K. Haring trpěl.